Basisschool De Heiberg dankt haar naam aan het natuurdomein achter de school. We proberen een veilige en aangename leeromgeving te creëren voor onze leerlingen, en kunnen beschikken over allerlei leermaterialen. Onze lokalen zijn ingericht om het zelfontdekkend leren te stimuleren en onze kinderen uit te dagen. Ook de leerlingen met groene vingers kunnen zich uitleven in onze gezellige tuintjes. In deze digitale tijd kunnen we natuurlijk de computer en andere multimedia niet vergeten. Onze leerlingen kunnen beschikken over verschillende computers, tablets en een digitaal bord. Kortom, De Heiberg is een leeromgeving waar ieder kind wordt uitgedaagd!